شکر‌الله پاک‌نژاد

شکر‌الله پاک‌نژاد

زادروز: ۱۳۲۰
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: حقوقدان
گرایش سیاسی: از رهبران جبهه‌ی دموکراتیک ملی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.