اشرف پاک‌نیت

اشرف پاک‌نیت

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: میرزاآقا
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.