میترا پناهمند

میترا پناهمند

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۳ آبان ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال دوم پزشکی، دانشگاه تهران

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۴
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.