حمیدرضا پریدار

حمیدرضا پریدار

زادروز: ۱۹ آبان ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
گرایش سیاسی: فدائیان خلق (اکثریت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

پریدار