محمدعلی پرنیان‌خوی

محمدعلی پرنیان‌خوی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.