نسرین پرتوی

نسرین پرتوی

زادروز: ۲۰ فروردین ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: رفیع
پیشه/تحصیلات: خانه‌دار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.