پرونده

اصغر جعفری جزایری

نام پدر: حسین
گرایش سیاسی/اتهام: چریک‌های فدایی (اقلیت)

اطلاعیه

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز (تهران)

محل صدور اطلاعیه: تهران
تاریخ صدور اطلاعیه: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰

منبع:

جمهوری اسلامی، ۲۹ شهریور ۱۳۶۰، ص. ۴
برای مشاهده‌ی سند اینجا کلیک کنید