پرونده آمران

محمد محمدی دعوی‌سرایی (گیلانی)

سال تولد: ۱۳۰۷
سال فوت ۱۳۹۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و حاکم شرع

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

رئیس دیوان عالی کشور