پرونده آمران

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی

سال تولد: ۱۳۱۳
سال فوت ۱۳۹۵

سمت حکومتی در سال ۶۰

رئیس مجلس و عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام سیاسی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام