پرونده آمران

محمدرضا مهدوی کنی

سال تولد: ۱۳۱۰
سال فوت ۱۳۹۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

وزیر کشور و فرمانده‌ی کمیته‌های انقلاب اسلامی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام سیاسی و نظامی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

رئیس مجلس خبرگان رهبری