پرونده آمران

محسن محمدی عراقی (اراکی)

سال تولد: ۱۳۳۴

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی (خوزستان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

عضو مجلس خبرگان رهبری

واپسین سمت مهم حکومتی