پرونده آمران

مرتضی مقتدایی

سال تولد: ۱۳۱۴

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی (ملایر و زنجان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

عضو مجلس خبرگان رهبری

واپسین سمت مهم حکومتی