پرونده آمران

عبدالله جوادی آملی

سال تولد: ۱۳۱۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

عضو شورای عالی قضایی و حاکم شرع در دادگاه انقلاب اسلامی (آمل)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

امام جمعه قم و مرجع تقلید

واپسین سمت مهم حکومتی