پرونده آمران

غلامرضا حسنی

سال تولد: ۱۳۰۶
سال فوت ۱۳۹۷

سمت حکومتی در سال ۶۰

امام جمعه ارومیه و مسئول کمیته‌های انقلاب در آذربایجان غربی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام نظامی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

نماینده‌ی ولی‌فقیه در آذربایجان غربی