پرونده آمران

محمدحسین احمدی شاهرودی

سال تولد: ۱۳۳۷

سمت حکومتی در سال ۶۰

بازپرس دادگاه‌های انقلاب اسلامی (خوزستان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

عضو مجلس خبرگان رهبری

واپسین سمت مهم حکومتی