پرونده آمران

احمد قتیل‌زاده

سال تولد: ۱۳۲۵
سال فوت ۱۳۹۲

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی (بندرانزلی، گیلان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

قاضی در دیوان عالی کشور