پرونده آمران

محمد شریعتمداری

سال تولد: ۱۳۳۹

سمت حکومتی در سال ۶۰

عضو کمیته‌ی مرکزی انقلاب اسلامی و دفتر اطلاعات نخست‌وزیری

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام نظامی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واپسین سمت مهم حکومتی