پرونده آمران

اصغر ناظم‌زاده قمی

سال تولد: ۱۳۲۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

قاضی دادگاه عالی قم و نظارت بر دادگاه‌های انقلاب اسلامی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

واپسین سمت مهم حکومتی