فرامرز پرورده

فرامرز پرورده

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۳ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسینعلی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۳
شماره: ۳۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

پرورده