کریم پروینی

کریم پروینی

زادروز: ۱۳۲۷
خاکسپاری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: جعفر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۹
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.