علی پدرا‌م‌نیا

علی پدرا‌م‌نیا

زادروز: ۵ مهر ۱۳۲۵
خاکسپاری: ۲۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: تکنسین اتاق عمل
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۹
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.