مهناز پیغامی آشنائی

مهناز پیغامی آشنائی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: پرویز
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۸
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.