طهمورث پورحسینی

طهمورث پورحسینی

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۱۶ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: لطف‌الله
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۱
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حسینی