فهیمه پورمعتمد

فهیمه پورمعتمد

زادروز: ۱۷ دی ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: غلامحسین همدانی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.