مکرم پوررضا تمیجانی

مکرم پوررضا تمیجانی

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: فیزیکدان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.