رسانه‌

گفت‌و‌گوی تلویزیون صدای آمریکا با سخنگوی گروه راست‌یاد درباره‌ی ثبت، مستندسازی و تهیه بانک اطلاعاتی قتل‌عام ۱۳۶۰ . (۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱)
وبینار معرفی پروژه‌ی راست‌یاد
ترجمه‌ی گزارش روزنامه‌ی هلندی NRC در باره‌ی پروژه‌ی راست‌یاد