سیاوش رفیعی اول

سیاوش رفیعی اول

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.