وحید رهبری ایران

وحید رهبری ایران

زادروز: ۱ شهریور ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۳۰ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: جواد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۰
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

رهبری-ایرانی