غلامرضا رحمانی

غلامرضا رحمانی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۱ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۵
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

رحمانی