پروانه رجبی

پروانه رجبی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۸
نام پدر: محمد‌ابراهیم
پیشه/تحصیلات: دانشجوی روانشناسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۲
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

بنا بر اطلاعات درج شده در منابع پروانه رجبی در شهریور ۱۳۶۰ اعدام شده است.