مرتضی رئوف

مرتضی رئوف

زادروز: ۴ آبان ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: افسر ارتش
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.