کوروش (محسن) رشیدی جزنی

کوروش (محسن) رشیدی جزنی

زادروز: ۱ اسفند ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۷
نام پدر: علی‌
پیشه/تحصیلات: متوسطه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۰
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.