سید علی اولاد ‌رسول

سید علی اولادرسول

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: سید نقی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۰
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.