علیرضا رسولی

علیرضا رسولی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: رسول
پیشه/تحصیلات: دانشجوی فیزیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

رسولی