حمیدرضا راست‌جو

حمیدرضا راست‌جو

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: حاجی‌آقا
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

راستجو