محمدصادق رضوی

محمدصادق رضوی

زادروز: ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۵ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمدامین
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.