افسانه رزمجو

افسانه رزمجو

زادروز: ۱۲ مهر ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اردشیر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۷
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

رزمجو