سعید رضا

سعید رضا

زادروز: ۷ اسفند ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: خلیل
گرایش سیاسی: گروه پویان

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

رضا