اکبر رضائی استخروئیه

اکبر رضائی استخروئیه

زادروز: ۲۰ شهریور ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: امیر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.