احمد رضایی زارع

احمد رضایی زارع

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسینعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو، کارمند رادیو تلویزیون
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۳
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.