رضا خوانساری

رضا خوانساری

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.