سعید ریاضی

سعید ریاضی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: مسعود
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی شیمی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.