سید عبدالحمید روحانی

سید عبدالحمید روحانی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال چهارم مهندسی پتروشیمی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

روحانی