میر سعید رستم کلائی مطلق

میر سعید رستم‌کلائی مطلق

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۱۵ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: سید حسن
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.