عیلرضا ریاضت

عیلرضا ریاضت

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: نادعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ریاضت