عبدالرحمان تقی‌نژاد سعدآباد

عبدالرحمان تقی‌نژاد سعدآباد

زادروز: ۲ فروردین ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عباسعلی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

تقی‌نژاد