علی صادق

علی صادق

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: جمشید
پیشه/تحصیلات: دپیلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۵
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.