عباس صادق‌زاده اردبیلی

عباس صادق‌زاده اردبیلی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: یونس
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۱
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

صادق‌زاده