جلال صدری مجد

جلال صدری مجد

زادروز: ۱۱ اسفند ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.