علی ساعدی

علی ساعدی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالکاظم
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۵
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.